Latvijas čempionu kauss

1.Turnīra mērķis
1.1. Noskaidrot 2018. gada sezonas Latvijas labāko amatieru komandu.
1.2. Turpināt jau iesākto darbu un iesaistīt jaunos basketbola cienītājus.
1.3. Popularizēt amatieru basketbolu Latvijā.

2.Sacensību vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek no 2018. gada 15.septembra līdz 2018. gada 16. Septembrim.
2.2. Atlases posmi notiks 2 Vidzemes pilsētās, 2 Kurzemes pilsētās, 1 zemgales pilsētā un Rīgā.
2.3. Latvijas čempiona kausa atlases posmi norisināsies sestdienās un svētdienās reģionu komandām un darba dienu vakaros Rīgas komandām..
2.4. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv.

3.Pieteikšanās dalībai turnīrā
3.1. Turnīrā tiek ielūgtas katra turnīra labākās, komandas.
3.2. Visi pieteikuma veidlapas lauki ir jāaizpilda obligāti. Nepilnīgi aizpildīts pieteikums nav derīgs un netiks pieņemts.
3.3. Dalības maksa turnīram 180.00 Eur no komandas, komandai kas organizē atlases posmu dalības maksa 100 eur taču atlases uzņemšanas komandai jānodrošina spēļu zāle 6 spēlēm.
3.3. Pēdējais apstiprinājuma termiņš ir 2018. gada 5. septembris plkst. 23:59.
3.4. Komanda skaitās pieteikta, ja ir precīzi aizpildīts pieteikums un samaksāta 50% no dalības summas, kas sastāda 90.00 Eur un ir saņemts apstiprinājums no organizatoriem.
3.5. Komandas nosaukums drīkst sastāvēt no ne mazāk kā 2 latīņu alfabēta simboliem un ne vairāk kā trim vārdiem, nepārsniedzot 35 simbolus. Netiks pieņemti komandas nosaukumi, kas būs aizskaroši, maldinoši vai pretrunā ar LR likumdošanu.
3.6. Turnīra dalībnieku organizatoriskā sapulce tiks sasaukta pēc 2018. gada 5. septembra. Par norises vietu un laiku informācija tiks precizēta un ievietota portālā www.basket-cup.lv

4. Dalības noteikumi
4.1. Turnīram jāpiesaka vismaz 7 spēlētāji. Spēlei maksimums drīkstēs būt pieteikti 12 spēlētāji. Turnīram drīkst pieteikt 15 spēlētājus, kas piedalījās pilsētas čempionāta 2017./2018. gada sezonā, komanda var pieteikt arī 8 spēlētājus, kuri nav startējuši 2017./2018. Gada sezonā (starp šiem spēlētājiem nedrīkst būt LBL 1 spēlētāji kas startējuši 2017./2018. Gada sezonā un nav startējuši kādā no amatieru čempionātiem paralēli). Katrs spēlētājs drīkst pārstāvēt tikai 1 komandu un pārejas čempionāta laikā nav atļautas.
4.2. Komandas atbildīgais – kapteinis atbild par visām finansiālajām saistībām ar organizatoriem. Ja kāds no nolikuma punktiem nav izpildīts, organizatoram ir tiesības nepielaist konkrēto komandas spēlētāju vai visu komandu pie kārtējās LČK spēles.
4.8. Komandas spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formastērpiem ar labi saredzamām numura zīmēm aizmugurē un priekšpusē. Priekšpusē numuram jābūt vismaz izmēros 10x10 cm. Nedrīkst būt komandā divi spēlētāji ar Numuru 00 un 0, jo šis skaitlis tiks skaitīts kā viens numurs. Komandas spēlētāji numurus drīkst izvēlēties amplitūda no 0 – 99
4.9. Spēlētāji bez numura uz formas, vai spēlētāji ar diviem vienādiem numuriem netiek pielaisti pie spēles .
4.11. Katrai Čempiona kausa komandai turnīrā garantētas ne mazāk par 2 spēlēm.
4.12. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv katru nedēļu līdz pirmdienai.
4.13. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, iegūto zaudēto punktu starpība, kopējo iegūto zaudēto punktu starpība).
4.14. Komandai, kura nebūs ieradusies uz kaut vienu spēli, papildus nekādi statistikas rādītāji netiks izskatīti un tā automātiski ieņems zemāko vietu no visām komandām ar vienādo kopējo punktu skaitu
4.15. Spēle sākas tai paredzētajā laikā un vietā, to pārcelt vai samainīt iespējams tikai ar organizatoru un pretinieku komandas abpusēju piekrišanu, informējot par šo faktu ne vēlāk kā 5 dienas pirms tās sākotnēji paredzētā norises laika.

4.17. LČK organizatori patur tiesības mainīt spēles laikus neparedzētu apstākļu sakritību dēļ, saskaņojot šīs izmaiņas ar komandu atbildīgajiem.
4.18. Par komandas neierašanos uz spēli komandai tiek piespriests tehniskais zaudējums 0:20. Ja komanda turnīra gaitā neierodas uz vismaz trijām spēlēm, nepaziņojot to organizatoriem tā tiek izslēgta no tālākas dalības turnīrā un visi tās iepriekšējie spēļu rezultāti tiek anulēti pilnībā, kā arī organizatori neatgriež turnīra dalības maksu.
4.19. Ja komanda nav norēķinājusies ar organizatoriem finansiāli, organizatoriem ir tiesības komandu nepielaist pie spēlēm un par attiecīgajām spēlēm piešķirt tehnisko zaudējumu.
4.20. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.
4.21. LČK organizatoriem ir tiesības turnīra gaitā pieņemt jaunus noteikumus iepriekš informējot turnīra dalībniekus par veiktajām izmaiņām portālā www.basket-cup.lv.
4.22. LČK organizatori neuzņemas atbildību par pazaudētajām mantām, kas tikušas pazaudētas spēles norises vietā un ārpus tās.

5. Latvijas Čempionu kausa izspēles kārtība.
5.1. Atlases posmā 3 komandas izspēlē vienu apli pēc kuras uzvarētājs Zemgalē, Kurzemē garantē vietu Final 8 posmā.
5.2 No Vidzemes un Rīgas Finālā tiek 2 labākās kvalifikācijas posmu uzvarētājās, kuras tiek skatītas pēc bilances un iemesto/ielaisto punktu starpības.
5.3 Rīgas un Vidzemes atlases posmu vājākās komandas izspēlē savā starpā vienu spēli, kuras uzvarētājs iegūst vietu Final 8.
5.4 Final8 izspēle notiek pēc play off principa - pirms šī čempionāta notiek izloze, kurā tiek sadalītas play off zaros.
5.5. Final 8 pirmajā dienā tiek izspēlēts ¼ fināls, otrajā dienā ½ fināls un Fināls, kā arī spēle par 3. vietu.

6. Spēles laiks un noteikumi
6.1. LČK turnīra izspēles formāts sastāv no diviem posmiem – atlases turnīrs un Fināturnīrs - Final 8.
6.2. Spēles laiks 4x10 minūtes. Pārtraukums starp puslaikiem – 5 minūtes. Starp ceturtdaļām – 2 minūtes.
6.3. Ja spēlēs pamatlaiks beidzas neizšķirti, komandas spēlē 5 minūšu pagarinājumus līdz, kamēr tiek noskaidrota uzvarētāja komanda.
6.4. Visas LČK spēles tiek aizvadītas ar Molten firmas bumbām.
6.5. Visos gadījumos, kas nav īpaši atrunāti nolikumā, turnīrs notiek saskaņā ar oficiālajiem FIBA basketbola noteikumiem.

7. Disciplinārās un soda sankcijas
7.1. Par katru tehnisko piezīmi spēlētājs saņem 10.00Eur soda naudu, vai vienas spēles diskvalifikāciju.
7.2. Spēlētājam, kurš mača laikā nopelna diskvalificējošo piezīmi vai divas nesportiskās piezīmes ir jāatstāj komandas rezervistu soliņš un jādodas uz ģērbtuvēm. Ja spēlētājs atsakās to darīt, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:20. Diskvalificētajam spēlētajam jāsamaksā 20.00 Eur soda nauda, ja tas netiek darīts, spēlētājs nedrīkst piedalīties nevienā no nākošajam LČK spēlēm.
7.3. Jebkāda veida disciplināros komandu pārkāpumus turnīrā laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.
7.4. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem turnīra organizatoriem ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai ari komandu no tālākas turnīra darbības.
7.5. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems organizatori.
7.6. LČK komandu spēlētāju aizvainojošas replikas organizatoru virzienā var tikt sodītas sākot ar brīdinājumu līdz pat spēļu diskvalifikācijā un naudas sodiem par ko turnīra organizatori lems vienpersoniski.
7.7 LČK organizatoriem ir tiesības nepielaist spēlētāju pie spēlēm, ja viņš nav norēķinājies finansiāli ar savu iepriekšējo komandu vai LČK vai savas pilsētas čempionāta organizatoriem.
7.8. Ja kāds komandas spēlētājs ir spēlētājs ir pārkāpis nolikuma punktu 7.7. LČK organizatori soda komandu ar tehnisko zaudējumu un, vai naudas sodu.
7.9. Ja komandā spēlē spēlētājs kurš nav pieteikts komandā, vai arī spēlētājs spēlē zem cita vārda, tad komandai tiek piešķirts Tehniskais zaudējums 0:20 un 30Eur liels naudas sods.

8. Protestu iesniegšanas kārtība
8.1. Komandai par protesta iesniegšanu uzreiz pēc attiecīgās spēles mutiski jāinformē tiesnesis un mača protokolā jānorāda par protesta iesniegšanu.
8.2. Nākamo 30 minušu laikā pēc spēles protests jāiesniedz izskatīšanai turnīra organizatoriem, rakstiskā veidā sniedzot izsmeļošu informāciju par protesta iesniegšanas galvenajiem iemesliem un jāveic iemaksa 50.00Eur apjomā.
8.3. Organizatori trīs dienu laikā pēc iesniegtā protesta saņemšanas nosaka problēmas nopietnību un pieņem lēmumu, vadoties no turnīra nolikuma un godīgas spēles principiem.
8.4. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā summa tiek atdota protesta iesniedzējam. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksa paliek organizatoru rīcībā.
8.5. Ja protests nav pareizi sastādīts tad protests var tikt uzskatīts par nederīgu.

9. Tiesneši
9.1. Spēles apkalpo LČK norīkoti divi tiesneši un sekretariāts.
9.2. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas.
9.3. LČK sekretariāts veic katra spēlētāja un komandas kopējo statistiku. Tiek sagatavots FIBA protokols ar pietiekami plašiem statistikas rādītajiem.

10. Balvu fonds
10.1. Galvenā balva 200 eur, dalības maksas segšanā savas pilsētas čempionātā.
10.2.Ar attiecīgās pakāpes medaļām vai kausiem tiek apbalvotas visas trīs godalgoto vietu ieguvējas. Balvas tiek pasniegtas arī individuālajās nominācijās un komandu vērtējumā, balstoties uz dažādiem spēles kritērijiem.
10.3. Par LČK individuālajām nominācijām un to balvām varēs iepazīties www.basket-cup.lv.

Kontakti
Krišs Rauska
26367089
e-pasts: kriss.r119@gmail.com
www.basket-cup.lv