Nolikums

1.Turnīra mērķis

1.1. Noskaidrot 2023./2024. gada sezonas labāko komandu Olybet Basketbola Līgā.

1.2. Turpināt jau iesākto darbu un iesaistīt jaunos basketbola cienītājus.

1.3. Popularizēt amatieru basketbolu Latvijā.

2.Sacensību vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada maijam un Ādažu sākumskolas, SC Mežaparks, LSPA, Depo un SV Mežaparks basketbola zālēs.

2.2. Nepieciešamības gadījuma tiks piedāvāta arī rezerves sporta zāle” darbdienas vakaros un brīvdienās.

2.3. Olybet Entuziastu Basketbola Līgā(turpmāk tekstā OEBL) spēles notiks darbadienas vakaros un brīvdienās.

2.4. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv.

3.Pieteikšanās dalībai turnīrā

3.1. Turnīram var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu portāla www.basket-cup.lv

3.2. Visi pieteikuma veidlapas lauki ir jāaizpilda obligāti. Nepilnīgi aizpildīts pieteikums nav derīgs un netiks pieņemts.

3.3. Dalības maksa turnīram 1650.00 Eur no komandas.

3.3. Pēdējais pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 20. septembris plkst. 23:59.

3.4. Komanda skaitās pieteikta, ja ir precīzi aizpildīts pieteikums un samaksāta daļa no dalības summas, kas sastāda 650.00 Eur un ir saņemts apstiprinājums no organizatoriem.

3.5. Komandas nosaukums drīkst sastāvēt no ne mazāk kā 2 latīņu alfabēta simboliem un ne vairāk kā trim vārdiem, nepārsniedzot 35 simbolus. Netiks pieņemti komandas nosaukumi, kas būs aizskaroši, maldinoši vai pretrunā ar LR likumdošanu.

3.6. Turnīra dalībnieku organizatoriskā sapulce tiks sasaukta pēc 2023. gada 21. septembra. Par norises vietu un laiku informācija tiks precizēta un ievietota portālā www.basket-cup.lv

  1. Dalības noteikumi

4.1. Turnīram jāpiesaka vismaz 7 spēlētāji. Spēlei maksimums drīkstēs būt pieteikti 12 spēlētāji. Turnīram drīkst pieteikt 15 spēlētājus, bet, ja turnīra gaitā nepieciešams vairāk par 15 spēlētājiem, tad par katru nākamo jāsamaksā 10.00 Eur licences izsniegšanai.

4.2. Jaunu spēlētāju pieteikšana iespējama līdz 2024.gada 1. februārim. Par jaunu spēlētāja pieteikšanu komandai jāinformē organizatorus ,vismaz 2 dienas pirms spēles. Izslēgšanas spēlēs drīkst piedalīties komandas spēlētāji, kuri aizvadījuši vismaz 5 spēles regulārajā turnīrā (izņēmums piemērojams vienīgi tad, ja komandai ir  bijusi tehniskā uzvara vai arī spēle nav aizvadīta force majeure apstākļu dēļ. Šādos gadījumos komandas spēlētājiem nospēlēto spēļu skaita norma tiek samazināta ar nenotikušajām spēlēm . Pārspēlēs spēlētājs kurš startē vairākās komandās drīkst startēt tikai vienā, tajā kurā līgu hierarhijā atrodas visaugstāk.

4.2.1 2023./24. gada sezonas Olybet Izaicinājuma kausa, 3. līgas un 4. līgas izslēgšanas spēlēs varēs pārstāvēt spēlētāji, kuri pārstāv arī izaicinājuma kausa un Extra līgas komandas izslēgšanas spēlēs, un ir nospēlējuši minimums 5 spēles attiecīgajā apakšlīgā – Extra līga, Izaicinājuma kauss, 3.līga un 4. līga. (Komandu kopsapulces lēmums 25.01.2014)

4.3. OEBL Izaicinājuma kausa, 3. līgas,  4. līgas un 5. līgas komandās nedrīkstēs spēlēt spēlētāji, kuri spēlē Latvijas - Igaunijas basketbola līgā un LBL.

4.3.1. OEBL Extra līgā nedrīkst spēlēt vairāk kā 4 spēlētāji, kuri pārstāv Latvijas - Igaunijas basketbola līgas komandu.

4.4. OEBL komandā vienā spēlē, nedrīkst spēlēt vairāk kā 4 spēlētāji, kuri spēlē Nacionālajā Basketbola līgā (iepriekš LBL-2) -ierobežojums neattiecas uz Extra līgas komandām.

4.4.1. OEBL 5. līgā nedrīkst spēlēt spēlētāji kuri spēlē LAT-EST, Nacionālajā Basketbola līgā (iepriekš LBL-2) un Extra līgā.

4.4.2. OEBL 5. līgā sezonas laikā nedrīkst pieteikt papildus spēlētajus kas spēlē Extra līgā.

4.5. OEBL piedalās 10 stiprākās komandas no 2022./2023.gada sezonas OEEL komandu ranga – vietas. Ja kāda no OEEL TOP-10 komandām atsakās piedalīties 2022./2023. gada Olybet Extra Līgā, tad tās vietu aizņems nākošā komanda, kas seko pēc OEBL ranga – vietas.

4.6. Spēlētāju pārejas starp OEBL komandām ir atļautas vienu reizi mēnesī samaksājot līgai transfēru summu 10.00 Eur.

4.7. Komandas atbildīgais – kapteinis atbild par visām finansiālajām saistībām ar organizatoriem. Ja kāds no nolikuma punktiem nav izpildīts, organizatoram ir tiesības nepielaist konkrēto komandas spēlētāju vai visu komandu pie kārtējās OEBL spēles.

4.8. Komandas spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formastērpiem ar labi saredzamām numura zīmēm aizmugurē un priekšpusē. Priekšpusē numuram jābūt vismaz izmēros 10x10 cm. Nedrīkst būt komandā divi spēlētāji ar Numuru 00 un 0, jo šis skaitlis tiks skaitīts kā viens numurs. Komandas spēlētāji numurus drīkst izvēlēties amplitūda no 0 – 99

4.9. Spēlētāji bez numura uz formas, vai spēlētāji ar diviem vienādiem numuriem netiek pielaisti pie spēles .

4.10.Ja OEBL spēlētājs spēlē ar nesaderīgu formas kreklu (krekla krāsa atšķiras no komandas krāsas krekla), tad spēlētājs saņem 3€ lielu naudas sodu pirmajā pārkāpuma reizē un 5 € lielu sodu katrā nākamajā pārkāpuma reizē, kas jāsamaksā uzreiz pirms spēles, pretējā gadījumā spēlētājs netiek pielaists pie spēles.(Nolikuma punkts stājas spēkā no 01.12.2013.)

Ja spēlētājs spēlē ar nesaderīgas formas šortiem (šortu krāsa atšķiras no komandas krāsas šortiem), tad spēlētājs saņem 2€ lielu naudas sodu pirmajā pārkāpuma reizē un 3€ lielu naudas sodu katrā nākamajā reizē. Sods jāsamaksā pirms spēles sākuma, savādāk spēlētājs netiek pielaists pie attiecīgās spēles. Nolikuma punkts stājas spēkā no 01.01.2014.

4.11. Katrai OEEL komandai turnīrā garantētas ne mazāk par 14 spēlēm.

4.12. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv katru nedēļu līdz pirmdienai.

4.13. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs (uzvaras savstarpējās spēlēs, savstarpējo spēļu iegūto zaudēto punktu starpība, kopējo iegūto zaudēto punktu starpība, iemesto punktu kopsuma).

4.14. Komandai, kura nebūs ieradusies uz kaut vienu spēli, papildus nekādi statistikas rādītāji netiks izskatīti un tā automātiski ieņems zemāko vietu no visām komandām ar vienādo kopējo punktu skaitu

4.15. Spēle sākas tai paredzētajā laikā un vietā, to pārcelt vai samainīt iespējams tikai ar organizatoru un pretinieku komandas abpusēju piekrišanu, informējot par šo faktu ne vēlāk kā 5 dienas pirms tās sākotnēji paredzētā norises laika.

4.16. Ja komanda vēlas pārcelt spēli, kas iepriekš bija apstiprināta, nepieciešams samaksāt soda naudu 100 EUR apmērā.

4.17. OEBL organizatori patur tiesības mainīt spēles laikus neparedzētu apstākļu sakritību dēļ, saskaņojot šīs izmaiņas ar komandu atbildīgajiem.

4.18. Par komandas neierašanos uz spēli komandai tiek piespriests tehniskais zaudējums 0:20. Ja komanda turnīra gaitā neierodas uz vismaz trijām spēlēm, nepaziņojot to organizatoriem tā tiek izslēgta no tālākas dalības turnīrā un visi tās iepriekšējie spēļu rezultāti tiek anulēti pilnībā, kā arī organizatori neatgriež turnīra dalības maksu.

4.19. Ja komanda nav norēķinājusies ar organizatoriem finansiāli, organizatoriem ir tiesības komandu un spēlētājus nepielaist pie spēlēm (arī citu komandu sastāvos), neļaut pieteikt jaunus spēlētājus un par attiecīgajām spēlēm piešķirt tehnisko zaudējumu.

4.20. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.

4.21. OEBL organizatoriem ir tiesības turnīra gaitā pieņemt jaunus noteikumus iepriekš informējot turnīra dalībniekus par veiktajām izmaiņām portālā www.basket-cup.lv.

4.22. OEBL organizatori neuzņemas atbildību par pazaudētajām mantām, kas tikušas pazaudētas spēles norises vietā un ārpus tās.

4.23. OEBL spēlētājiem no 2016. gada 5. oktobra uz formām obligāti ir jābūt OEBL logo, par spēlēšanu bez Logo uz formas spēlētājs par katru nospēlēto spēli maksā soda naudu 5Eur.

  1. Olybet Entuziastu Basketbola līga izspēles kārtību tiek apstiprināta pēc pieteikšanās un par to komandas tiek informētas kopsapulcē.

5.1  Extra līgas izspēles sistēma - šeit

5.2. Izaicinājuma kausa Izspēles sistēma -  šeit

5.3. 3. LĪgas izspēles sistēma - šeit

5.4. 4. līgas izspēles sistēma - šeit

5.5 5. līgas izspēles sistēma - šeit

5.6. Sieviešu līgas izspēles sistēma

5.7. DDL izspēles sistēma šeit

  1. Spēles laiks un noteikumi

6.1. OEBL turnīra izspēles formāts sastāv no diviem posmiem – regulārā sezona, jeb grupu turnīra etaps un izslēgšanas cīņām jeb „Play-Off”

6.2. Spēles laiks 4x10 minūtes. Pārtraukums starp puslaikiem – 5 minūtes. Starp ceturtdaļām – 2 minūtes.

6.3. Ja spēlēs pamatlaiks beidzas neizšķirti, komandas spēlē 5 minūšu pagarinājumus līdz, kamēr tiek noskaidrota uzvarētāja komanda.

6.4. Visas OEBL spēles tiek aizvadītas ar Wilson firmas bumbām.

6.5. Visos gadījumos, kas nav īpaši atrunāti nolikumā, turnīrs notiek saskaņā ar oficiālajiem FIBA basketbola noteikumiem.

  1. Disciplinārās un soda sankcijas

7.1. Par katru tehnisko piezīmi spēlētājs saņem 15.00Eur soda naudu, vai vienas spēles diskvalifikāciju.

7.2. Spēlētājam, kurš mača laikā nopelna diskvalificējošo piezīmi vai divas nesportiskās piezīmes ir jāatstāj komandas rezervistu soliņš un jādodas uz ģērbtuvēm. Ja spēlētājs atsakās to darīt, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:20. Diskvalificētajam spēlētajam jāsamaksā 30.00 Eur soda nauda, ja tas netiek darīts, spēlētājs nedrīkst piedalīties nevienā no nākošajam OEBL spēlēm.

7.3. Jebkāda veida disciplināros komandu pārkāpumus turnīrā laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.

7.4. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem turnīra organizatoriem ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai ari komandu no tālākas turnīra darbības.

7.5. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems organizatori.

7.6. OEBL komandu spēlētāju aizvainojošas replikas organizatoru virzienā var tikt sodītas sākot ar brīdinājumu līdz pat spēļu diskvalifikācijā un naudas sodiem par ko turnīra organizatori lems vienpersoniski.

7.7 OEBL organizatoriem ir tiesības nepielaist spēlētāju pie spēlēm, ja viņš nav norēķinājies finansiāli ar savu iepriekšējo komandu vai OEBL organizatoriem.

7.8. Ja kāds komandas spēlētājs ir spēlētājs ir pārkāpis nolikuma punktu 7.7. OEBL organizatori soda komandu ar tehnisko zaudējumu un, vai naudas sodu.

7.9. Ja komandā spēlē spēlētājs kurš nav pieteikts komandā, vai arī spēlētājs spēlē zem cita vārda, tad komandai tiek piešķirts Tehniskais zaudējums 0:20 un 50Eur liels naudas sods.

 

  1. Protestu iesniegšanas kārtība

8.1. Komandai par protesta iesniegšanu uzreiz pēc attiecīgās spēles mutiski jāinformē tiesnesis un mača protokolā jānorāda par protesta iesniegšanu.

8.2. Nākamo 30 minušu laikā pēc spēles protests jāiesniedz izskatīšanai turnīra organizatoriem, rakstiskā veidā sniedzot izsmeļošu informāciju par protesta iesniegšanas galvenajiem iemesliem un jāveic iemaksa 100.00Eur apjomā.

8.3. Organizatori trīs dienu laikā pēc iesniegtā protesta saņemšanas nosaka problēmas nopietnību un pieņem lēmumu, vadoties no turnīra nolikuma un godīgas spēles principiem.

8.4. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā summa tiek atdota protesta iesniedzējam. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksa paliek organizatoru rīcībā.

8.5. Ja protests nav pareizi sastādīts tad protests var tikt uzskatīts par nederīgu.

  1. Tiesneši

9.1. Spēles apkalpo Olybet Basketbola līgas nozīmēti divi tiesneši un sekretariāts.

9.2. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas.

9.3. OEBL sekretariāts veic katra spēlētāja un komandas kopējo statistiku. Tiek sagatavots FIBA protokols ar pietiekami plašiem statistikas rādītajiem.

  1. Balvu fonds

10.1. Ar attiecīgās pakāpes medaļām vai kausiem tiek apbalvotas visas trīs godalgoto vietu ieguvējas. Balvas tiek pasniegtas arī individuālajās nominācijās un komandu vērtējumā, balstoties uz dažādiem spēles kritērijiem.

10.2. Par OEBL individuālajām nominācijām un to balvām varēs iepazīties www.basket-cup.lv.

11.OlyBet līgas spēlēs var tikt ieviesti ierobežojumi, ja to paredzēs MK noteikumi.

Kontakti

Krišs Rauska

26367089

e-pasts: kriss.r119@gmail.com

www.basket-cup.lv