Sieviešu līga

1.Turnīra mērķis
1.1. Noskaidrot 2023./2024. gada sezonas labāko komandu Olybet Entuziastu Sieviešu basketbola Līgā.
1.2. Turpināt jau iesākto darbu un iesaistīt jaunos basketbola cienītājus.
1.3. Popularizēt amatieru basketbolu Latvijā.

2.Sacensību vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada maijam komandu mājas zālēs.
2.2. Olybet sieviešu basketbola līga (turpmāk tekstā OESBL) spēles notiks darbadienas vakaros un brīvdienās.
2.3. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv , kalendārs tiks sastādīts 3 mēnešus uz priekšu.

3.Pieteikšanās dalībai turnīrā
3.1. Turnīram var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu portāla www.basket-cup.lv
3.2. Visi pieteikuma veidlapas lauki ir jāaizpilda obligāti. Nepilnīgi aizpildīts pieteikums nav derīgs un netiks pieņemts.
3.3. Dalības maksa turnīram 1000.00 Eur no komandas.
3.3. Pēdējais pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 1. oktobris plkst. 23:59.
3.4. Komanda skaitās pieteikta, ja ir precīzi aizpildīts pieteikums un samaksāta 10% no dalības summas, kas sastāda 100.00 Eur un ir saņemts apstiprinājums no organizatoriem.
3.5. Komandas nosaukums drīkst sastāvēt no ne mazāk kā 2 latīņu alfabēta simboliem un ne vairāk kā trim vārdiem, nepārsniedzot 35 simbolus. Netiks pieņemti komandas nosaukumi, kas būs aizskaroši, maldinoši vai pretrunā ar LR likumdošanu.

4. Dalības noteikumi
4.1. Turnīram jāpiesaka vismaz 7 spēlētājas. Spēlei maksimums drīkstēs būt pieteikti 12 spēlētājas. Turnīram drīkst pieteikt 15 spēlētājas, bet, ja turnīra gaitā nepieciešams vairāk par 15 spēlētājām, tad par katru nākamo jāsamaksā 10.00 Eur licences izsniegšanai.
4.2. Jaunu spēlētāju pieteikšana iespējama līdz 2024.gada 1. februārim. Par jaunas spēlētājas pieteikšanu komandai jāinformē organizatori vismaz 2 dienas pirms spēles. Izslēgšanas spēlēs drīkst piedalīties komandas spēlētāji, kuri aizvadījuši vismaz 3 spēles regulārajā turnīrā. (labojums 2017. gada 1. janvārī)
4.3. OESBL komandās nedrīkstēs spēlēt spēlētājas, kuras spēlē Douglas Baltijas Basketbola līgas A. grupā, izņemot gadījumus, kad spēlētāja pārstāv OESBL pārstāvēto izglītības iestādes komandu - un esošajā brīdī spēlētājai ir skolnieces/studentes statuss, un tās vecums nepārsniedz 24 gadus.
4.4. OESBL komandās nedrīkst spēlēt spēlētājas, kuras attiecīgajā sezonā ir spēlējušas FIBA Eurolīgā vai Eurocup.
4.6. Spēlētāju pārejas starp OESBL komandām ir atļautas vienu reizi mēnesī samaksājot līgai transfēru summu 10.00 Eur.
4.7. Komandas atbildīgā un kapteine atbild par visām finansiālajām saistībām ar organizatoriem. Ja kāds no nolikuma punktiem nav izpildīts, organizatoram ir tiesības nepielaist konkrēto komandas spēlētāju vai visu komandu pie kārtējās OESBL spēles.
4.8. Komandas spēlētājā, jābūt vienādas krāsas formastērpiem ar labi saredzamām numura zīmēm aizmugurē un priekšpusē. Priekšpusē numuram jābūt vismaz izmēros 10x10 cm. Nedrīkst būt komandā divas spēlētājas ar Numuru 00 un 0, jo šis skaitlis tiks skaitīts kā viens numurs. Komandas spēlētājas numurus drīkst izvēlēties amplitūda no 0 – 99
4.9. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv trīs mēnešus uz priekšu.
4.10. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, iegūto zaudēto punktu starpība, kopējā iegūto zaudēto punktu starpība).
4.11. Komandai, kura nebūs ieradusies uz kaut vienu spēli, papildus nekādi statistikas rādītāji netiks izskatīti un tā automātiski ieņems zemāko vietu no visām komandām ar vienādo kopējo punktu skaitu
4.12. Spēle sākas tai paredzētajā laikā un vietā, to pārcelt vai samainīt iespējams tikai ar organizatoru un pretinieku komandas abpusēju piekrišanu, informējot par šo faktu ne vēlāk kā 14 dienas pirms tās sākotnēji paredzētā norises laika.
4.13. Ja komanda vēlas pārcelt spēli, kas iepriekš bija apstiprināta, nepieciešams samaksāt soda naudu 30 Eur apmērā.
4.14. OESBL organizatori patur tiesības mainīt spēles laikus neparedzētu apstākļu sakritību dēļ, saskaņojot šīs izmaiņas ar komandu atbildīgajiem.
4.15. Par komandas neierašanos uz spēli komandai tiek piespriests tehniskais zaudējums 0:20. Ja komanda turnīra gaitā neierodas uz vismaz trijām spēlēm, nepaziņojot to, organizatoriem tā tiek izslēgta no tālākas dalības turnīrā un visi tās iepriekšējie spēļu rezultāti tiek anulēti pilnībā, kā arī organizatori neatgriež turnīra dalības maksu.
4.16. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.
4.17. OESBL organizatoriem ir tiesības turnīra gaitā pieņemt jaunus noteikumus iepriekš informējot turnīra dalībniekus par veiktajām izmaiņām portālā www.basket-cup.lv.
4.18. OESBL organizatori neuzņemas atbildību par pazaudētajām mantām, kas tikušas pazaudētas spēles norises vietā un ārpus tās.
4.19. Mājas komandai jānodrošina vismaz 2, 6. izmēra bumbas, ar kurām iesildīties pretiniecēm.
4.20. Spēlētāja spēlējot līgā apliecina, ka piekrīt ka viņu dati un uzņemtās bildes tiek publicētās Olybet basketbola līgas mājaslapā un sociālajos kontos.
4.21. Mājnieku komandas pienākums ir nodrošināt pirmās palīdzības aptieciņu uz spēlēm, kurā būtu arī pūšamais aukstums vai arī ledusmaiss.

5. OESBL izspēles kārtību skatīties pielikumā.

6. Spēles laiks un noteikumi
6.1. OESBL turnīra izspēles formāts sastāv no diviem posmiem – grupu turnīra etaps un izslēgšanas cīņām jeb „Play-Off”
6.2. Spēles laiks 4x10 minūtes. Pārtraukums starp puslaikiem – 5 minūtes. Starp ceturtdaļām – 2 minūtes.
6.3. Ja spēlēs pamatlaiks beidzas neizšķirti, komandas spēlē 5 minūšu pagarinājumus līdz, kamēr tiek noskaidrota uzvarētāja komanda.
6.4. Visas OESBL spēles tiek aizvadītas ar Molten size 6 firmas bumbām.
6.5. Visos gadījumos, kas nav īpaši atrunāti nolikumā, turnīrs notiek saskaņā ar oficiālajiem FIBA basketbola noteikumiem.

7. Disciplinārās un soda sankcijas
7.1. Par katru tehnisko piezīmi spēlētāja saņem 10.00Eur soda naudu, vai vienas spēles diskvalifikāciju.
7.2. Spēlētājai, kurš mača laikā nopelna diskvalificējošo piezīmi vai divas nesportiskās piezīmes ir jāatstāj komandas rezervistu soliņš un jādodas uz ģērbtuvēm. Ja spēlētāja atsakās to darīt, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:20. Diskvalificētajai spēlētajai jāsamaksā 20 Eur. soda nauda, ja tas netiek darīts, spēlētājs nedrīkst piedalīties nevienā no nākošajam OESBL spēlēm.
7.3. Jebkāda veida disciplināros komandu pārkāpumus turnīrā laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.
7.4. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem turnīra organizatoriem ir tiesības diskvalificēt atsevišķas spēlētājas uz vairākām spēlēm vai ari komandu no tālākas turnīra darbības.
7.5. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems organizatori.
7.6. OESBL komandu spēlētāju aizvainojošas replikas organizatoru virzienā var tikt sodītas sākot ar brīdinājumu līdz pat spēļu diskvalifikācijām un naudas sodiem par ko turnīra organizatori lems vienpersoniski.

8. Protestu iesniegšanas kārtība
8.1. Komandai par protesta iesniegšanu uzreiz pēc attiecīgās spēles mutiski jāinformē tiesnesis un mača protokolā jānorāda par protesta iesniegšanu.
8.2. Nākamo 30 minušu laikā pēc spēles protests jāiesniedz izskatīšanai turnīra organizatoriem, rakstiskā veidā sniedzot izsmeļošu informāciju par protesta iesniegšanas galvenajiem iemesliem un jāveic iemaksa 50.00Eur apjomā.
8.3. Organizatori trīs dienu laikā pēc iesniegtā protesta saņemšanas nosaka problēmas nopietnību un pieņem lēmumu, vadoties no turnīra nolikuma un godīgas spēles principiem.
8.4. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā summa tiek atdota protesta iesniedzējam. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksa paliek organizatoru rīcībā.
8.5. Ja protests nav pareizi sastādīts tad protests var tikt uzskatīts par nederīgu.

9. Tiesneši
9.1. Spēles apkalpo OESBL norīkoti divi tiesneši un sekretariāts.
9.2. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētājas, ne komandu pilnvarotās personas.
9.3. OESBL sekretariāts veic katras spēlētājas un komandas kopējo statistiku. Tiek sagatavots FIBA protokols ar pietiekami plašiem statistikas rādītajiem.

10. Balvu fonds
10.1. Ar attiecīgās pakāpes medaļām vai kausiem tiek apbalvotas visas trīs godalgoto vietu ieguvējas. Balvas tiek pasniegtas arī individuālajās nominācijās un komandu vērtējumā, balstoties uz dažādiem spēles kritērijiem.
10.2. Par OESBL individuālajām nominācijām un to balvām varēs iepazīties www.basket-cup.lv.

11. Var tikt ieviesti, ja to pieprasīs MK noteikumi.

Kontakti
Krišs Rauska
26367089
e-pasts: kriss.r119@gmail.com
www.basket-cup.lv