Nolikums darba dienām

1.Turnīra mērķis
1.1. Noskaidrot 2023./2024. gada sezonas labāko komandu Olybet Entuziastu Basketbola Līgā.
1.2. Turpināt jau iesākto darbu un iesaistīt jaunos basketbola cienītājus.
1.3. Popularizēt amatieru basketbolu Latvijā.

2.Sacensību vieta un laiks
2.1. Sacensības norisināsies komandu mājas zālēs Rīgā un tās apkārtnē.
2.2 Zālēm jābūt aprīkotām ar elektronisko tablo, kā arī sekretāra galdiņam jānodrošina piekļuve elektrībai, elektroniskā protokola sagatavošanai.
2.3. Olybet Entuziastu Basketbola Līgā(turpmāk tekstā OEBL) spēles notiks darbadienas vakaros.
2.4. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv.

3.Pieteikšanās dalībai turnīrā
3.1. Turnīram var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu portāla www.basket-cup.lv
3.2. Visi pieteikuma veidlapas lauki ir jāaizpilda obligāti. Nepilnīgi aizpildīts pieteikums nav derīgs un netiks pieņemts.
3.3. Dalības maksa turnīram 1200.00 Eur no komandas.
3.3. Pēdējais pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. septembris plkst. 23:59.
3.4. Komanda skaitās pieteikta, ja ir precīzi aizpildīts pieteikums un samaksāta 10% no dalības summas, kas sastāda 112.00 Eur un ir saņemts apstiprinājums no organizatoriem.
3.5. Komandas nosaukums drīkst sastāvēt no ne mazāk kā 2 latīņu alfabēta simboliem un ne vairāk kā trim vārdiem, nepārsniedzot 35 simbolus. Netiks pieņemti komandas nosaukumi, kas būs aizskaroši, maldinoši vai pretrunā ar LR likumdošanu.
3.6. Turnīra dalībnieku organizatoriskā sapulce tiks sasaukta pēc 2023. gada 28. septembra. Par norises vietu un laiku informācija tiks precizēta un ievietota portālā www.basket-cup.lv

4. Dalības noteikumi
4.1. Turnīram jāpiesaka vismaz 7 spēlētāji. Spēlei maksimums drīkstēs būt pieteikti 12 spēlētāji. Turnīram drīkst pieteikt 15 spēlētājus, bet, ja turnīra gaitā nepieciešams vairāk par 15 spēlētājiem, tad par katru nākamo jāsamaksā 10.00 Eur licences izsniegšanai.
4.2. Jaunu spēlētāju pieteikšana iespējama līdz 2023.gada 1. februārim. Par jaunu spēlētāja pieteikšanu komandai jāinformē organizatorus ,vismaz 2 dienas pirms spēles. Izslēgšanas spēlēs drīkst piedalīties komandas spēlētāji, kuri aizvadījuši vismaz 5 spēles regulārajā turnīrā. Rādītājs attiecīgām komandām tiek samazināts proporcionāli pret nenotikušajām spēlēm un tehniskajām uzvarām.
4.3. OEBL komandās nedrīkstēs spēlēt spēlētāji, kuri spēlē Latvijas - Igaunijas augstākajā līgā.

4.5. Spēlētāju pārejas starp komandām ir atļautas vienu reizi mēnesī samaksājot līgai transfēru summu 10.00 Eur.
4.6. Komandas atbildīgais – kapteinis atbild par visām finansiālajām saistībām ar organizatoriem. Ja kāds no nolikuma punktiem nav izpildīts, organizatoram ir tiesības nepielaist konkrēto komandas spēlētāju vai visu komandu pie kārtējās OEBL spēles.
4.7. Komandas spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formastērpiem ar labi saredzamām numura zīmēm aizmugurē un priekšpusē. Priekšpusē numuram jābūt vismaz izmēros 10x10 cm. Nedrīkst būt komandā divi spēlētāji ar Numuru 00 un 0, jo šis skaitlis tiks skaitīts kā viens numurs. Komandas spēlētaji numurus drīkst izvēlēties amplitūda no 1 – 99
4.8. Spēlētāji bez numura uz formas, vai spēlētāji ar diviem vienādiem numuriem netiek pielaisti pie spēles.
4.9. Katrai OEBL komandai turnīrā garantētas ne mazak par 18 spēlēm.
4.10. Spēļu kalendārs tiks publicēts portālā www.basket-cup.lv.
4.11. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, iegūto zaudēto punktu starpība).
4.12. Komandai, kura nebūs ieradusies uz kaut vienu spēli, papildus nekādi statistikas rādītāji netiks izskatīti un tā automātiski ieņems zemāko vietu no visām komandām ar vienādo kopējo punktu skaitu
4.13. Spēle sākas tai paredzētajā laikā un vietā, to pārcelt vai samainīt iespējams tikai ar organizatoru un pretinieku komandas abpusēju piekrišanu, informējot par šo faktu ne vēlāk kā 5 dienas pirms tās sākotnēji paredzētā norises laika.
4.14. Ja komanda vēlas pārcelt spēli, kas iepriekš bija apstiprināta, nepieciešams samaksāt soda naudu 50Eur apmērā.
4.15. OEBL organizatori patur tiesības mainīt spēles laikus neparedzētu apstākļu sakritību dēļ, saskaņojot šīs izmaiņas ar komandu atbildīgajiem.
4.16. Par komandas neierašanos uz spēli komandai tiek piespriests tehniskais zaudējums 0:20. Ja komanda turnīra gaitā neierodas uz vismaz trijām spēlēm, nepaziņojot to organizatoriem tā tiek izslēgta no tālākas dalības turnīrā un visi tās iepriekšējie spēļu rezultāti tiek anulēti pilnībā, kā arī organizatori neatgriež turnīra dalības maksu.
4.17. Ja komanda nav norēķinājusies ar organizatoriem finansiāli, organizatoriem ir tiesības komandu un spēlētājus nepielaist pie spēlēm un par attiecīgajām spēlēm piešķirt tehnisko zaudējumu.
4.18. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.
4.19. OEBL organizatoriem ir tiesības turnīra gaitā pieņemt jaunus noteikumus iepriekš informējot turnīra dalībniekus par veiktajām izmaiņām portālā www.basket-cup.lv.
4.20. OEBL organizatori neuzņemas atbildību par pazaudētajām mantām, kas tikušas pazaudētas spēles norises vietā un ārpus tās.
4.21. Piedaloties turnīrā, komandu spēlētāji apliecina ka par savu drošību un veselību atbild paši personīgi.
4.22. OEBL spēlētājiem no 2016. gada 5. oktobra uz formām obligāti ir jābūt OEBL logo, par spēlēšanu bez Logo uz formas spēlētājs par katru nospēlēto spēli maksā soda naudu 5Eur.
4.23. Spēlētājs spēlējot līgā apliecina, ka piekrīt ka viņu dati un uzņemtās bildes tiek publicētās Olybet basketbola līgas mājaslapā un sociālajos kontos.
4.24. Mājnieku komandas pienākums ir nodrošināt pirmās palīdzības aptieciņu uz spēlēm, kurā būtu arī pūšamais aukstums vai arī ledusmaiss.

5. OEBL izspēles kārtība tiks apstiprināta pēc komandu pieņemšanas gala termiņa un tā tiks publicēta portālā www.basket-cup.lv ar nosaukumu „Turnīra Formāts”

6. Spēles laiks un noteikumi
6.1. OEBL turnīra izspēles formāts sastāv no diviem posmiem – grupu turnīra etaps un izslēgšanas cīņām jeb „Play-Off”
6.2. Spēles laiks 4x10 minūtes. Pārtraukums starp puslaikiem – 5 minūtes. Starp ceturtdaļām – 2 minūtes.
6.3. Ja spēlēs pamatlaiks beidzas neizšķirti, komandas spēlē 5 minūšu pagarinājumus līdz, kamēr tiek noskaidrota uzvarētāja komanda.
6.4. Visas OEBL darba dienu spēles tiek aizvadītas ar Molten firmas bumbām.
6.5. Visos gadījumos, kas nav īpaši atrunāti nolikumā, turnīrs notiek saskaņā ar oficiālajiem FIBA basketbola noteikumiem.

7. Disciplinārās un soda sankcijas
7.1. Par katru tehnisko piezīmi spēlētājs vai komanda saņem 10.00Eur soda naudu, vai vienas spēles diskvalifikāciju.
7.2. Spēlētājam, kurš mača laikā nopelna diskvalificējošo piezīmi vai divas nesportiskās piezīmes ir jāatstāj komandas rezervistu soliņš un jādodas uz ģērbtuvēm. Ja spēlētājs vai komanda atsakās to darīt, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:20. Diskvalificētajam spēlētajam jāsamaksā 20.00Eur soda nauda, ja tas netiek darīts, spēlētājs nedrīkst piedalīties nevienā no nākošajam OEBL spēlēm.
7.3. Jebkāda veida disciplināros komandu pārkāpumus turnīrā laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.
7.4. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem turnīra organizatoriem ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai ari komandu no tālākas turnīra darbības.
7.5. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems organizatori.
7.6. OEBL komandu spēlētāju aizvainojošas replikas organizatoru virzienā var tikt sodītas sākot ar brīdinājumu līdz pat spēļu diskvalifikācijā un naudas sodiem par ko turnīra organizatori lems vienpersoniski.
7.7. OEBL spēlētāji nedrīkst piedalīties likmju likšanā totalizatoros uz līgas spēlēm - par pārkāpumu spēlētājs tiks diskvalificēts no OEBL organizētajām sacensībām.

8. Protestu iesniegšanas kārtība
8.1. Komandai par protesta iesniegšanu uzreiz pēc attiecīgās spēles mutiski jāinformē tiesnesis un mača protokolā jānorāda par protesta iesniegšanu.
8.2. Nākamo 30 minušu laikā pēc spēles protests jāiesniedz izskatīšanai turnīra organizatoriem, rakstiskā veidā sniedzot izsmeļošu informāciju par protesta iesniegšanas galvenajiem iemesliem un jāveic iemaksa 50.00Eur apjomā.
8.3. Organizatori trīs dienu laikā pēc iesniegtā protesta saņemšanas nosaka problēmas nopietnību un pieņem lēmumu, vadoties no turnīra nolikuma un godīgas spēles principiem.
8.4. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā summa tiek atdota protesta iesniedzējam. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksa paliek organizatoru rīcībā.
8.5. Ja protests nav pareizi sastādīts tad protests var tikt uzskatīts par nederīgu.

9. Tiesneši
9.1. Spēles apkalpo OEBL norīkoti divi tiesneši un sekretariāts.
9.2. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas.
9.3. OEBL sekretariāts veic katra spēlētāja un komandas kopējo statistiku. Tiek sagatavots FIBA protokols ar pietiekami plašiem statistikas rādītajiem.

10. Balvu fonds
10.1. Ar attiecīgās pakāpes medaļām vai kausiem tiek apbalvotas visas trīs godalgoto vietu ieguvējas. Balvas tiek pasniegtas arī individuālajās nominācijās un komandu vērtējumā, balstoties uz dažādiem spēles kritērijiem.
10.2. Par OEBL individuālajām nominācijām un to balvām varēs iepazīties www.basket-cup.lv.

11. OlyBet līgas spēlēs var tikt ieviesti ierobežojumi, ja to noteiks MK noteikumi.

Kontakti
Krišs Rauska
26367089
e-pasts: kriss.r119@gmail.com
www.basket-cup.lv

3L

Divīzijas rezultivitātes līderi